Wie zijn we?


Onze vereniging heeft tot doel zich in de ontwikkelingslanden, i.c. Ghana, in te zetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden van uitgestoten en onbemiddelde kinderen, jongeren en volwassenen.


Dit houdt in: het uitbouwen van centra die een opvang en/of opleiding bieden aan jongeren en (straat)kinderen die te kampen hebben met een gebrek aan kansen op het vlak van onderwijs en opleiding.


Specifiek willen wij die kinderen, jongeren en volwassenen de kans geven om opleiding en onderwijs te volgen zodat zij zich voor een degelijke functie op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.


Ook aan de ouders wil de organisatie steun bieden waardoor ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van hen te laten werken om mee te zorgen in de lasten van het gezin.


Daarnaast willen wij als organisatie ook meewerken aan de gezondheiszorg in de brede zin van het woord en op allerlei vlakken. 


De organisatie wil ook werken aan de Noord-Zuid band en daardoor ook een beetje van de Afrikaanse cultuur (i.c. Ghana) in België bekend maken. Hierdoor worden er workshops Afrikaanse muziek, dans en zang op regelmatige basis aangeboden en worden er ook aanverwante culturele activiteiten georganiseerd. De (eventuele) oprbrengsten gaan dan naar onze projecten in Ghana.


Om onze doelen concreet te maken werken we op verschillende niveaus en op verschillende locaties: deze vind je terug bij onze projecten.

MUSOJUNA!


Adres: Vlierstraat 52, 2400 Mol

Bankrekeningnummer: BE28 0342 7828 8820 

Voorzitter: Muhammed Iddrisu

Secretaris: May Claes

Penningmeester: Stijn Meynen

Ondervoorzitter: Evelyn Vloemans